Əlaqə

HERŞEY BAĞ ÜÇÜN :

BAĞ ALƏMİ

MƏRDKƏN YOLU
Binə-Mərdəkan Şossesi 74
Xəzər Rayonu

1045 BAKI 
AZERBAYCAN

Tel.: 

(012) 456 49 47 

(070) 256 49 47 
Email: bagalemi@gmail.com

World of Garden

"BAĞ ALƏMİ"

Right 300 meters,

after „Binə Market“ 

on right side.

Way of/to Mardakan 74

BAKU / AZERBAIJAN

BAĞ ALƏMİ