• New Collection Catalog
 • Lawn - Rasen
 • Biohumus
 • UltraStop

Şirkət aşağıdakı məhsulları satış mərkəzində təqdim edir:

Bağ texnikası-
 • elektrik, benzin, akkumulyatorlu və mexaniki qazonbiçən maşınlar,
 • motorlu kultivatorlar (yerşumlayan maşınlar),
 • elektrik və benzin trimmerlər (otbiçənlər),
 • elektrik və benzin yarpaqsoranlar (blower/vacuum),
 • elektrik və benzin zəncirli mişarlar (MTD),
 • mini traktorlar / sit-up / lawn movers/ tractors,
 • qazon sahələrinin aerasiyası üçün motorlu aerator və skarifikasiya aparatı,
 • toxum səpən motorlu və mexaniki arabalar,
Bağ alətləri və avadanlıqları-
 • budama qayçıları (sekatorlar), budama mişarları,
 • kolbiçən və qazon (ot) qayçıları, qazon daraqlari,
 • bellər ( yüksək keyfiffətli lopatkalar),
 • ketmanlar, dırmıxlar və kotanlar,
 • əl kultivatorları (müxtəlif çeşiddə, yerin şumlanması, boşaldılması və qarışdırılmsı üçün),
 • geniş çeşiddə bağ (bağban) əlcəkləri, məişət əşyaları və saira...
 • qazonbiçən maşınlar, Avropa standaartlarina cavab verən, benzin, elektrik və mexanki, otbiçən maşınlar (hər maşına sertifikatlı zəmanət verilir).
Aparatlar-
 • ULTRA STOP: ultrasəs tipli gəmirici (siçan, ağcaqanad və tarakan) qovan cihaz.
 • Torpağın turşululuğunu, nəmliliyini və işıqlandırmanın səviyyəsini ölçən universal aparat.
Suvarma sistemləri-
 • Suvarma sistemlərinin layihələndirilməsi, quraşdırılması və texniki məsləhət,
 • tərləmə və damlama sisteminin quraşdırılması və aksesuarlarının satışı
 • ana su xəttlərinin çəkilməsi üçün müxtəlif ölçülü fitinqlər və birləşdiricilər
 • Egeplast şirkətinin məhsulu olan plastik borular
 • yeraltı / pop-up və yerüstü çiləyicilər / sprinklers / yağış və yağmur halında
 • zaman klapanları, elektron və manual taymerlər / timers,
 • suvarma sistemləri üçün kompyuterlər və elektro-maqnit klapanlar
Dekorativ fontanlar və fontan hovuzlarının quraşdırılması və dekorasiyası...

Bitkilər və toxumlar-
 • Ev bitkiləri,
 • gül və qazon toxunlari,
 • Hollandiyadan çoxillik gül soğançaları
 • hazir rulonlu qazon, əkilmə və servis xidməti ilə
 • Toxumların cücərdilməsi, yetişdirilməsi və əkini üçün orijinal torflu stəkanlar, kassetlər və tabletlər.
 • Müxtəlif ölçülü plastik gül dibçəkləri və vannaları.
Gübrələr və gücləndirici maddələr-
 • Makro- və mikro- elementlər tək və kompleks şəkildə,
 • təbii mikroelement birləşmələri,
 • kökləndirici vasitələr
 • öz istehsalımız olan üzvi gübrə Biohumus və onun məhsulu olan universal qrunt.
 • Qazon və yaçıllıq üçün əvəzolunmaz olan Qumat Kaliy məhlulu (tam üzvi)
Dərmanlar
 • bitkilərdə müxtəlif zərərverici və xəstəliklərə qarşı qabaqcıl şirkətlərin dərman vasitələri
 • insektisidlər- böcəklər, gənələr, yarpaq bitlərı, iç və gövdə qurdlarina qarşı vasitələr,
 • funqusudlər- bitkiləridə göbələk xəstəliklərinə qarşı vasitələr,
 • herbisidlər- alaq otlarina qarşı vasitələr (həyətlərdə və qazon sahələri üçün),
 • akarasidlər- kənd təsərrüfatı məhsullarında gənələr, ev heyvanlarında və quşlarda olan parazitlərə qarşı kimyavi vasitələr.
 • müxtəlif gəmiricilərə qarşı zəhər, hazır yem, qovucu ultrasəs və vibro cihazlar...
 • dərmansəpən aparatlar